Sveriges landskamper år för år

         
  Sverige 1920-1929 Sverige 1950-1959 Sverige 1980-1989

Sverige 2010-

  Sverige 1930-1939 Sverige 1960-1969 Sverige 1990-1999  
Sverige 1908-1919 Sverige 1940-1949 Sverige 1970-1979 Sverige 2000-2009  
         

 

 

               
1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011
1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002 2012
1943 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2013
1944 1954 1964 1974 1984 1994 2004 2014
1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015
1946 1956 1966 1976 1986 1996 2006 2016
1947 1957 1967 1977 1987 1997 2007 2017
1948 1958 1968 1978 1988 1998 2008 2018
1949 1959 1969 1979 1989 1999 2009   
               
               
               

 

 

                                    Sverige i VM-slutspel och EM-Slutspel

       
Sverige i VM-slutspel   Sverige i EM-slutspel  
       
Alla VM-Kval Matcher   Alla EM-Kval Matcher  
       
       

 

 

                                        Sverige i VM-slutspel och VM-kval

           
VM-kval 1949 VM 1950        
VM-kval 1953 VM 1958 VM-kval 1980-81   VM-kval 2004-05 VM 2006
VM-kval 1960-61   VM-kval 1984-85   VM-kval 2008-09  
VM-kval 1964-65   VM-kval 1988-89 VM 1990 VM-kval 2012-13  
VM-kval 1968-69 VM 1970 VM-kval 1992-93 VM 1994 VM-kval 2016-17 VM 2018
VM-kval 1972-73 VM 1974 VM-kval 1996-97      
VM-kval 1976-77 VM 1978 VM-kval 2000-01 VM 2002    
           
           

 

                                           Sverige i EM-slutspel och EM-kval

           
  EM-kval 1978-79   EM 1992 EM-kval 2002-03 EM 2004
           
EM-kval 1970-71 EM-kval 1982-83 EM-kval 1994-95   EM-kval 2006-07 EM 2008
           
EM-kval 1974-75 EM-kval 1986-87 EM-kval 1998-99 EM 2000 EM-kval 2010-11 EM-2012
           
       

EM-kval 2014-15

EM 2016